Etiketler:

Türk Bayrağı’nın Anlamı

Bir ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bayrak, bir ulusun milli değerlerini yansıtmaktadır. Ülkelerin en çok değer verdikleri ve başlarının üzerinde tuttukları en önemli simgelerdendir. Ülkemizde ise diğer ülkelere göre bayrağımız daha değerlidir ve daha büyük bir tutku ile bağlıyızdır. Böyle olmasının en önemli nedenleri ise bayrağımızın taşıdığı anlamdır. Özellikle simgelediği şanlı tarih ve ecdadımıza olan saygıdır. Türk Bayrağı.

Türk Bayrağı Anlamı- Kılıç Bayrak, Bayrak İmalatı,

Bayrağımızın renginin ve simgelerinin büyük anlamı vardır. Bu da bizim bayrağa daha tutkulu olmamızı sağlıyor. Türk bayrağımızın tarihinin ilk olarak hangi tarihe dayandığı tam olarak bilinemiyor. Bu konuda birçok rivayet olsa da genel olarak 1. Kosova Savaşı 1389 yılına dayandığı bilinmektedir. Binlerce insan bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Bir rivayete göre yerde biriken kanların üzerine yansıyan ay ve yıldızın Türk Bayrağı’nı oluşturduğu bilinmektedir. O gün Türk Bayrağı’nın ilk tohumları atılmıştır. Bunun dışında birkaç farklı rivayet de bulunmaktadır.

Türk Bayrağı’nın Tarihi

Farklı bir rivayete göre de bir gökyüzü olayı gerçekleşerek Jüpiter ve Ay aynı hizaya gelmiştir. Bunun sonucunda da Türk Bayrağı yansıması ortaya çıkmıştır. Fakat Türk Bayrağı adına daha öncesine dayanan bulgular da yapılmıştır. Benzer içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun No: 2994

Kabul Tarihi: 29/5/1936

Madde 1: Amaç

Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Madde 2: Bayrağın Şekli ve Yapımı

Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı albayraktır. Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

Madde 3: Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

Madde 4: Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM’da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.

Madde 5: Bayrağın Selamlanması

Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.

Madde 6: Bayrağın Örtülebileceği Yerler

Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.  Ayrıca milli örf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Madde 7: Yasaklar

Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Madde 8: Cezalar (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.)

Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

Madde 9: Tüzük

Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir

Madde 10: Yürürlükten kaldırılan kanun:

29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11: Yürürlük

Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 12: Yürütme

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRK BAYRAĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bayrak bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin hatırasıdır. Değeri pamuk, atlas ve ipekten yapılmasına bağlı olmayıp, temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülür. Türk bayrağı, hala Türklerin Şamanizm inancı dönemlerden kalma simgeleri taşıyan nadir ulusal bayraklardan biridir. Kırmızı zemin üzerine hilal ve yıldız bulunan Türk bayrağı, Osmanlılarda ilk defa 1793’de devletin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız, sekiz köşeliydi. Bu bayrak Osmanlı Devleti’nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan birinci Abdülmecid han zamanında 1842’de yıldızın beş köşeli olması kararlaştırıldı ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti.
Türk bayrağına efsanevi bir anlam katan bir diğer inanış ise şöyledir. Osmanlıların 1448’de, düşmanlarını ağır bir yenilgiye uğrattığı Kosova savaşından sonraki gece; savaş alanında oluşmuş kan gölünün üzerinde gökyüzünden yansıyan hilal ve yıldız yan yana görünmüştür. Böylece sultan II Murad bu simgeyi devlet bayrakları arasında kullanmaya başlamıştır.
Ay yıldızlı bayrağın 1’inci Kosova savaşı sonrası oluşması pek bir mümkün olan bayrak. Ancak o gece hilal ile yan yana gelen herhangi bir yıldız değil Jüpiter gezegenidir. Fakat bazıları bu olayın ikinci Kosova savaşı sonrasında olduğunu söyler ki bu yanlıştır çünkü o gün ay yeniay evresinde olup herhangi bir şekilde gökyüzünde belirmemiştir.
Bu efsaneye göre ise; Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, rüyasında göğsünde bir hilal ile yıldızın belirdiğini ve göğsünün büyümeye başladığını görmüştür. Bu rüyayı devletinin cihana hükmedecek kadar büyüyeceğine bağlamış ve bayraklarında kullanmaya başlamıştır.
Bugün Türk bayrağında yer alan hilal ve yıldız motiflerinin binlerce yıllık bir yolculukla bugüne kadar geldiğini ve orijininin Türklerin de ataları olan kadim dönemlerde yaşamış uygarlıklara dayandığını görüyoruz. Sonuç olarak, tüm dünyanın bugün İslam dininin sembolleri olarak kabul ettiği hilal ve yıldızı; aslında Türklerin İslam’a bir sembol olarak kazandırdığını görüyoruz.

Bayrakçı Dede’den 15 Temmuz şehitleri anısına 1002 Metrelik Bayrak

Ahmet DAĞLI  AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde topladığı çakıl taşlarıyla tepe ve yamaçlara yaptığı Türk bayrakları sonrası ‘Bayrakçı Dede’ adıyla anılan Turan Kaplan (64), bu kez 15 Temmuz şehitleri için 1002 metrekarelik bayrak yaptı.

Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi’nde takriben 4 senedir kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 seneninde Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük elem duyarak, şehitler hatırasına Sandıklı’daki Timurlenk Tepesi’nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, 2016 seneninde aynı yamaca 217 metrekarelik bir Türk bayrağı daha yaparak, 23 Nisan’da çocuklara armağan etti. Kaplan, hemen peşinden aynı yamaçta, ilk bayrağın takriben 500 metre üst bölümüne 300 metrekarelik bayrak daha yaparak, 19 Mayıs’ta gençlere armağan etti.

Turan Kaplan’ın bu davranışı, Genelkurmay daha önceki Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da dikkatini çekti. Akar tarafından Afyonkarahisar’a gönderilen ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün resimi bulunan bir onurluk, askeri yetkililer tarafından Kaplan’a verildi. Diyarbakır’ın Kulp kazasına bağlı Aygün Jandarma Karakol Komutanlığı’nın isteği üzerine Kaplan, darbe teşebbüsünden sonra bölgede asker ve korucuların yardımıyla 11 günde şehitler hatırasına 966 metrekarelik çakıldan Türk bayrağı yaptı.

1002 METREKARELİK BAYRAK YAPTI
Türk bayrağı çalışmalarıyla takdir toplayan Turan Kaplan, 5’inci bayrağını ise yeniden Sandıklı’daki Timurlenk Tepesi’nde yapmaya karar verdi. Geçen temmuz ayında başladığı çalışmalar dahilinde önceden 600 metrekare tasarıladığı Türk bayrağını büyüterek 1002 metrekareye çıkardı. Etraftan topladığı taşlarla Türk bayrağını yapan Kaplan, 15 Temmuz şehitleri hatırasına oluşturduğu bayrağı bir gün evvel boyayarak sergilemeye başladı.

‘BOYASINI EMEKLİ MAAŞIMLA ALDIM’
Topladığı 2 bin 265 el arabası taşla 1002 metrekare alana Türk bayrağı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Turan Kaplan, “Önceden yapmış olduğum bayrakların temizliğini ve bakımını ara ara yapıyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz hatırasına yaptığım bayrağımı geçen yıl yetiştirememiştim. Bu seneye kısmet oldu. Temizledim, bakımını yaptım. Boyasını da devletin bana bayramda verdiği emekli ikramiyesiyle aldım. Şimdi de bayrağımı boyayarak 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasına açılışını yapıyorum. Önceden de Zeytin Dalı Harekatı’nda savaşan askerlerimize çorap yolladım. Tanklarımıza nazar boncuğu yolladım. Bayraklarımızın temizlik ve bakımını yapmak koşul. Kendi olanaklarımla, kimseden yardım almadan, emekli aylığımla bayraklarımı temizliyor ve bakımını yapıyorum. Hem de zamanımı geçiriyorum. O şehitler bizim. Allah’ım şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Gazilerimize de Allah şifalar versin” diye konuştu.

Hızlı Sipariş
WhatsApp