Tüm Makaleler

Türk Bayrağı’nın Anlamı

Bir ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bayrak, bir ulusun milli değerlerini yansıtmaktadır. Ülkelerin en çok değer verdikleri ve başlarının üzerinde tuttukları en önemli simgelerdendir. Ülkemizde ise diğer ülkelere göre bayrağımız daha değerlidir ve daha büyük bir tutku ile bağlıyızdır. Böyle olmasının en önemli nedenleri ise bayrağımızın taşıdığı anlamdır. Özellikle simgelediği şanlı tarih ve ecdadımıza olan saygıdır. Türk Bayrağı.

Türk Bayrağı Anlamı- Kılıç Bayrak, Bayrak İmalatı,

Bayrağımızın renginin ve simgelerinin büyük anlamı vardır. Bu da bizim bayrağa daha tutkulu olmamızı sağlıyor. Türk bayrağımızın tarihinin ilk olarak hangi tarihe dayandığı tam olarak bilinemiyor. Bu konuda birçok rivayet olsa da genel olarak 1. Kosova Savaşı 1389 yılına dayandığı bilinmektedir. Binlerce insan bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Bir rivayete göre yerde biriken kanların üzerine yansıyan ay ve yıldızın Türk Bayrağı’nı oluşturduğu bilinmektedir. O gün Türk Bayrağı’nın ilk tohumları atılmıştır. Bunun dışında birkaç farklı rivayet de bulunmaktadır.

Türk Bayrağı’nın Tarihi

Farklı bir rivayete göre de bir gökyüzü olayı gerçekleşerek Jüpiter ve Ay aynı hizaya gelmiştir. Bunun sonucunda da Türk Bayrağı yansıması ortaya çıkmıştır. Fakat Türk Bayrağı adına daha öncesine dayanan bulgular da yapılmıştır. Benzer içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Kimlik Ve Tasarımı

Toplum ile firmanız arasında bir köprü olan Kurumsal Kimliğin nasıl tasarlanmış ve inşa edilmiş oluğu oldukça önemli bir konu. Kurumsal kimlik dediğimiz kavram profesyonel tasarımcılar tarafından tasarlanan bir logodan daha fazlasını barındırmaktadır. Aslında Kurumsal Kimliğiniz, müşterilerinizin sizinle ilgili görüşlerinizin tümüdür. Müşterileriniz ile sağlamış olduğunuz bütün etkileşimler onların sizler için düşündükleri marka kavramını oluşturmaktadır.

Kurumsal Kimliğiniz, broşür, logo, bayrak tasarımlarınızla hatta müşterilerinizin web sitenizi kullanma rahatlığıyla bile şekillenebilmektedir.

Kurumsal Kimlik Tasarımları Markanıza Nasıl Fayda Sağlar?

Tasarımda Kararlı Olma

Sizi en iyi şekilde yansıtacak bir tasarım belirleyin. Özellikle logonuz sizin kurumsal kimliğinizi belirleyen ve yansıtan önemli tasarım unsurlarındandır. Bu tasarımda alanında uzman tasarımcılar ile istikrarlı bir şekilde çalışmanız kurumsal kimliğinizin bir bütün içerisinde ilerlediğini de göstermektedir.

Pazarda En Önemli Rakip Olarak Yerinizi Alın

En iyi şekilde tasarlanmış olan pazarlama faaliyetleriniz sayesinde bulunduğunuz sektörün pazarında önemli bir yere sahip olabilirsiniz. Bu sayede rakiplerinize güçlü ve prestijli bir marka algısını yaratırken müşterileriniz açısından da kaliteli firma anlayışını yakalayabilirsiniz.

Farklı Olun

Kurumsal kimlik tasarımlarınızı rakiplerinizden farklı yapmak ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemek, markanızını pazarda ayrı bir yerde konumlandırmanıza yardımcı olur.

Markanızın Hatırlanma Değeri

Bütünüyle sağlam ve planlı bir şekilde oluşturulmuş kurumsal kimliğiniz müşterileriniz akıllarında daha kalıcı, sağlam bir marka portföyü çizmektedir. Bu yüzden kurumsal kimlik oluştururken bir fikir üzerinden kararlı adımlarla yürüyerek başlamalı ve ilerlemelisiniz. Benzer içerik..

Flamalar ve Anlamları

Denizcilikte “kod flamalar” görsel haberleşme amacıyla kullanılmaktadır. Kod flamalar, ağırlıklı olarak “bilgi” ve “uyarı” mesajları içerir.  Genel anlamlarının yanı sıra kullanıldıkları alanlara göre mesajlarının içeriği farklı olabilir. Örnek vermek gerekirse “B” kod flamasını gösteren tekne yelken yarışlarında “Protestom var” demektedir. Oysa aynı flama ticaret bahriyesinde “Tehlikeli yük alıyor, taşıyor veya boşaltıyorum” uyarısında bulunur. Askeri gemilerde ek olarak “Atış nizamına giriyorum, benden neta olun” anlamını taşır.
Özellikle yelken yarışlarında tüm start-finiş, bilgi ve uyarı işaretleri flamalarla gösterildiği için yarışçıların kendilerini ilgilendiren flamaları tanımaları ve anlamlarını bilmeleri gerekir. İşte bunlardan bazıları;

B kod flaması:  “Protestom var”

L kod flaması: “Hakem butonu izle” veya “İlan panosuna gel”

N kod flaması: “Yarış abandone edilmiştir.”

P kod flaması: “Hazırlık işareti (Yarışlar başlamadan önce).”

 

Benzer içerik..

 

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun No: 2994

Kabul Tarihi: 29/5/1936

Madde 1: Amaç

Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Madde 2: Bayrağın Şekli ve Yapımı

Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı albayraktır. Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.

Madde 3: Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi

Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.  Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.

Madde 4: Bayrağın Yarıya Çekilmesi

Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM’da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir.

Madde 5: Bayrağın Selamlanması

Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır.

Madde 6: Bayrağın Örtülebileceği Yerler

Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.  Ayrıca milli örf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.

Madde 7: Yasaklar

Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.

Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Madde 8: Cezalar (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.)

Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.

Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idarî para ceza verilir.

Madde 9: Tüzük

Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir

Madde 10: Yürürlükten kaldırılan kanun:

29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11: Yürürlük

Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 12: Yürütme

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Dijital Baskı Nedir?

Dijital ortamda bulunan görsel veya metinlerin çeşitli materyaller üzerine basılması tekniğine dijital baskı denir. Baskı, materyaller üzerine baskı yapmanızı sağlayan birçok farklı yöntemden sadece biridir. Genellikle küçük çaplı baskı işleri için tercih edilen baskı, ofset baskıya kıyasla daha hızlı bir yöntemdir. Dijital baskının ve diğer baskı teknikleri arasında birçok fark bulunmaktadır. Genellikle profesyonel baskı küçük işlerin masaüstü yayıncılık ve diğer dijital kaynakları basılı kullanarak büyük formatlı ve yüksek hacimli lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile basılma işlemidir. Baskı; ofset baskı yöntemlerine göre sayfa başı maliyet olarak yüksektir. Ofsete göre daha hızlı baskıya alınma ve ofsette kullanılan metal kalıpların olmaması nedeniyle tercih edilir. Taleplere daha hızlı cevap verilir, istenildiği anda baskı yapılabilir. Gelişen teknoloji, zamandan tasarrufun önem kazanması ile bu sistemin kullanılmasını ve tercih sebebi olmasını kolaylaştırmıştır. Geniş kullanım alanı olan ve reklamcılığın olmazsa olmazlarından biri olan dijital baskının, konusunda Kılıç Bayrak olarak sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Bayraklarda Kullanılan Kumaşlar Nelerdir?

1- TRİKO POLYESTER KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
Genellikle açık alanlarda kullanılır. Rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilme özelliğinden dolayı bayrak dalgalanır ve bu nedenle geç yıpranır. Baskının arkaya geçme özelliği vardır ve parlak bir kumaştır.
2- 2- ALPAKA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
Dış mekân bayraklarında ve iç mekân bayraklarında kullanılır Kaliteli ve çok dayanıklı bir kumaş cinsidir. Ayrıca afişler, işçi önlükleri ve masa örtülerinde kullanılır. Baskının arkaya geçme özelliği vardır. Polyester ve kesik elyaf iplikten imal edilir. Mat ve sık dokuma kumaştır. Bayrak kenarlarında ısı rezistans kesim özelliği vardır.
3- 3- PONJE ve ASTAR KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
Promosyon bayrakları gibi kısa süreli kullanılacak bayraklarda, özellikle spor müsabakalarında, kulüp bayrakları, parti bayrakları olarak kullanımı idealdir. Baskının arkaya geçme özelliği vardır. İnce ve mat bir kumaştır.
4- MAT POLYESTER KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
İç ve dış mekânlarda afiş, flama ve süsleme bayraklarında kullanılır. Tek taraflı baskı yapılır. Baskı arkaya geçmez. Dalgalanma özelliği yoktur. Mat bir kumaştır. Bayrak ve flama konfeksiyonları dikiş ile olabileceği gibi ısı rezistans kesim ile de imal edilebilir. Ebatlar, sınırlı değildir. İsteğe göre değişebilir.
5- ATLAS ve SATEN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ
İç mekân bayrak ve flamalar veya masa bayraklarında kullanılır. Genellikle ipek baskı yada transfer baskı tekniği ile basılır. Tek yüzü parlak bir kumaş olup arka yüzü mattır. Kesinlikle yıkanmamalıdır. Çünkü floş iplikten yapılır. Dikişli teknikle imal edilir ve çift katli bayraklarda kullanılır. Güneşten solmayan boya ile basılmalıdır.
6- T.S.E. LI POLYESTER KUMAS ( TÜRK BAYRAĞI KUMAŞI ) ÖZELLİKLERİ
Türk Bayrağı standardı için özel imal edilen Bayrak ve flamalar kumaşıdır. Özel firma ve gönder bayraklarında da kullanımı idealdir. Arkasına net geçirme özelliği vardır. Aşındırma veya Dispers aplikasyon baski tekniği ile imal edilir. Mat görünüme sahiptir. Atkı ve çözgü ipliği kesik elyaf polyester iplikten imal edilir. Bu bayrakların kenarları konfeksiyon dikiş ile kıvrılır.

TÜRK BAYRAĞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bayrak bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin hatırasıdır. Değeri pamuk, atlas ve ipekten yapılmasına bağlı olmayıp, temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülür. Türk bayrağı, hala Türklerin Şamanizm inancı dönemlerden kalma simgeleri taşıyan nadir ulusal bayraklardan biridir. Kırmızı zemin üzerine hilal ve yıldız bulunan Türk bayrağı, Osmanlılarda ilk defa 1793’de devletin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız, sekiz köşeliydi. Bu bayrak Osmanlı Devleti’nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan birinci Abdülmecid han zamanında 1842’de yıldızın beş köşeli olması kararlaştırıldı ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti.
Türk bayrağına efsanevi bir anlam katan bir diğer inanış ise şöyledir. Osmanlıların 1448’de, düşmanlarını ağır bir yenilgiye uğrattığı Kosova savaşından sonraki gece; savaş alanında oluşmuş kan gölünün üzerinde gökyüzünden yansıyan hilal ve yıldız yan yana görünmüştür. Böylece sultan II Murad bu simgeyi devlet bayrakları arasında kullanmaya başlamıştır.
Ay yıldızlı bayrağın 1’inci Kosova savaşı sonrası oluşması pek bir mümkün olan bayrak. Ancak o gece hilal ile yan yana gelen herhangi bir yıldız değil Jüpiter gezegenidir. Fakat bazıları bu olayın ikinci Kosova savaşı sonrasında olduğunu söyler ki bu yanlıştır çünkü o gün ay yeniay evresinde olup herhangi bir şekilde gökyüzünde belirmemiştir.
Bu efsaneye göre ise; Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, rüyasında göğsünde bir hilal ile yıldızın belirdiğini ve göğsünün büyümeye başladığını görmüştür. Bu rüyayı devletinin cihana hükmedecek kadar büyüyeceğine bağlamış ve bayraklarında kullanmaya başlamıştır.
Bugün Türk bayrağında yer alan hilal ve yıldız motiflerinin binlerce yıllık bir yolculukla bugüne kadar geldiğini ve orijininin Türklerin de ataları olan kadim dönemlerde yaşamış uygarlıklara dayandığını görüyoruz. Sonuç olarak, tüm dünyanın bugün İslam dininin sembolleri olarak kabul ettiği hilal ve yıldızı; aslında Türklerin İslam’a bir sembol olarak kazandırdığını görüyoruz.

Neden Hiçbir Ülkenin Bayrağında Mor Renk Yok?

Dünyada toplam 195 ülke bulunuyor ve bu ülkelerin hiçbirisinin bayrağında mor renk kullanılmıyor çünkü mor renk, tarih boyunca en pahalı renk oldu ve sadece krallıkların ve imparatorlukların başındaki seçkin kitlelerin alabileceği bir lüks renk olarak kaldı. Mor renk pigmentinin üretimi 18. yüzyıla kadar oldukça zahmetliydi. Mor rengin ilk kez bugünkü Suriye ve Lübnan’ın Akdeniz kıyı şeridinde yaşamış olan Fenikeliler tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Sadece bu bölgeye özgü bir deniz salyangozundan elde edilen mor rengin üretimi yüzyıllarca diğer tüm renklerden daha zordu. Özellikle bugün Lübnan sınırları içerisinde kalan Sur antik kentinde bulunan salyangozlardan bir gram mor boya elde edebilmek için on binlerce salyangoz gerekiyordu. Bayrak rengi önemli.

Morun ağırlığından daha fazla altına mâl olması, tarih boyunca bu rengin kraliyet ve imparatorluk rengi haline gelmesini de sağladı ve mor rengin bu astronomik değeri, hiçbir ülke ya da krallığın bayraklarında mor renk kullanmamasına yol açmıştır. Farklı bayrak rengi tercih edilmiş.

Bayrak Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bayrak üretimi için özel kumaşlar kullanılmaktadır. Bu kumaşlar, alpaka, triko, polyester, polyester saten, kristal saten, mat saten ve atlas saten şeklindedir. İsteğe ve kullanılacağı alana göre farklı kumaşlarda üretim yapılmaktadır. Bayrakların üzerine, emprime baskı, dijital baskı, serigraf baskı ve fabrikasyon baskı yöntemleri uygulanarak logo ve amblemler yapılmaktadır. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kumaş ile istediğiniz ebatlarda bayrak imalatı gerçekleştirilmektedir. Bayrak için kaliteli imalat son derece büyük bir önem arz etmektedir. Bayrak imalatında baştan sona dikkat edilmesi, özveri ile çalışılması gerekir. Bu yüzden, alanında uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde beklenilen sonuç alınamayabilir. İmalat sırasında yapılan ufak bir hata bile büyük bir sonuç doğurur. İmalat için kullanılan baskı makinesi ve kumaşlar son derece önemlidir. Kılıç Bayrak, satın aldığı bayrağın kaliteli olmasında ödün vermez. Bu itibarımız açısından oldukça büyük bir olaydır. Kalitesiz malzemelerle, kalitesiz bir şekilde imal edilmiş bayraklar, firmanın prestijine doğrudan etki eder ve hatta işinin düşmesine dahi neden olabilir. Bu yüzden, firmamız bayrak imalatı noktasında kaliteye fazla önem vermektedir. Günümüzde, teknolojinin gelişimi günlük hayata da yansımaktadır. İstenilen her malzeme, her logo ve her ebatta bayrak üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Bayrak imalatı için iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle, kendi tasarladığınız şekilde bayrak üretiminin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için, bize isteklerinizi belirterek, teklif bekleyebilirsiniz.

Benzer içerik için…

Quick Banner Nedir?

Quick Banner Nedir?

Organizasyonlarınız da kullanabileceğiniz kurulumu kolay, taşıması zahmetsiz bir banner arıyorsanız Quick Banner tam size göre! Quick Banner Nedir?

Quick Banner diğer adı L Banner olarak da bilinir. Quick Banner Kolay taşınabilir, sağlam ve kurulumu kolay bir stanttır. Fuar toplantı ve  tanıtım organizasyonlarınızda kolaylıkla sergileyebileceğiniz bir üründür. Görsel değişimi kolayca tarafınızca yapılabilir. Hazırlanan görseli üstte ve altta bulunan profillere sıkıştırarak montajı tamamlanmış olur. Quick Banner Nedir?

Alüminyum profillerden üretilmiş çok sağlam bir yapıya sahip banner (branda) görsel tutucudur.
Görseli üstte ve altta bulunan profiller sıkıştırarak gergin tutar istenildiği zaman yeni görseller takılabilir. Uzun süreli ve iç mekan kullanım için uygundur. Katlanabilen profilleri ve taşıma çantası sayesinde kolay bir şekilde sevk edilir.

Özellikleri;

Kullanılan materyal alüminyumdur.

Şık tasarımlı bir görsel tutucudur.

Kurulum için herhangi bir alete gerek yoktur, kısa sürede kurulur.

Görseli üstte ve altta bulunan profiller sıkıştırıp, gerginlik sağlar

İstenildiği zaman görsel değişimi kolayca yapılıp tekrar kullanılabilir.

Ürün ile birlikte verilen çantası sayesinde kolayca taşınır.

 

Ölçüleri 

80×200 cm Quick Banner

85×200 cm Quick Banner

100×200 cm Quick Banner

120×200 cm Quick Banner

200×200 cm Quick Banner

300×200 cm Quick Banner

 

Hızlı Sipariş
WhatsApp