Gönder Bayrak

G.Bayrak – 1

G.Bayrak – 2

G.Bayrak – 3

G.Bayrak – 4

G.Bayrak – 5

G.Bayrak – 6

Genel anlamı ile bayrak kelimesi eskiden batrak kelimesinden gelmektedir. Eskiden beri olan ve toprağa batırılan bir sembol olarak bilinen ve günümüze bayrak adı ile gelmiştir. Bayrağın kelime anlamına baktığımız zaman ise, bir ülkeyi, firmayı, şirketi ya da herhangi bir topluluğu temsil eden ve genellikle kumaş üzerine yapılan bir nesnedir. Bu şekilde bayrağın asılması ile o ülke, topluluk, firmanın varlığı belirtilmektedir. Gönder ise, bayrakların takılarak gökyüzüne çekildiği demir olarak tanımlanabilir. Bayrağın tarihsel gelişimine baktığımız zaman ise önceden altın, kurt kafası gibi farklı ritüeller bulunmaktadır.

Bu sayede sinyalleşmek, yerini belli etmek gibi amaçlarla bir mızrağın ucuna asılarak toprağa gömülmekteydi. Bugün ise gönder bayrakları kullanılarak o bölgede var olduğunu ve kendini belli etmek gibi farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Her ülkenin sahip olduğu milli bir bayrağı olduğu gibi pek çok kurumsal firmanın da kendine ait logolarının olduğu, yer yer kendi sloganlarının yer aldığı bayraklar dikkati çekmektedir.

Firmalar tarafından kullanılan gönder bayrakları şirket binaları gibi yerlerde daha çok dikkat çekmektedir. Bu şekilde kendi reklamlarını yapmakla beraber, sahip oldukları şirketi temsil etmek gibi farklı görevleri üstlenmektedir. Günümüzde hala sinyal verme görevini yerine getiren bayraklar, gökyüzünde dalgalanarak dikkat çekmektedir. Özellikle renklendirme konusunda dikkat edilmesi gereken bayrakların kaliteli kumaşlar kullanımı ile fark edilebilirliği arttırılmaktadır.

Firmaların bayrak tercih etmesindeki esas amaçlardan birisi ise, milli bilinç ve beraberliği temsil etmesinin yanında kendilerini ifade etmesinin yanında bayraklarının kutsallığı dikkat çekmesinden esinlenilerek, kendilerine ait işlerde, ürün ve üretim hususlarında yaptıkları işlere olan kutsallığı ve bağlılığı simgelemektedir. Böylece insanlara verdikleri imaj ve yaptıkları iş arasındaki bağlantı daha da güçlenmektedir. Genellikle sabit ölçü ve boyutlara sahip olan bayraklar, pek çok kurumsal firmanın ve tüm ülkelerin, milletlerin sahip olduğu en büyük değerleridir. Gönder bayrakları olarak tercih edilen ve firmalar için bu kadar önemli bir görevi olan bayraklar, kendine özgü olmalıdır. Daha çok reklam firmaları tarafından tasarlanan, kendilerine özgü olan isim ve logoyu içinde barındırmalıdır.

Özellikle kurumsal firmaların tercih ettiği bu bayraklar ile birlikte kombine olarak kullanılan renk seçimleri, logolar kendileri hakkında bilgi vermektedir. Daha çok reklam amacıyla yapılan ve genel hatları ile ilettikleri mesajı olan gönder bayrakları görsel hafızaya yer etmektedir. Bu sayede akılda kalıcılık bakımından da önemli bir yere sahiptir. Görsel reklamların son derece önem kazandığı günümüzde farklı bir yöntem olarak kullanılabilir.

Her ülke, topluluğun, milletin ya da kuruluşun kendine özgü olduğu gibi firmalara özgü olarak kullanılmalısı dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir. Birbirine benzemeyen bayrak tasarımları sayesinde reklam konusunda ve verilen imaj olarak büyük bir kolaylık sağlanmaktadır. Böylece reklam konusunda yapılan adımlara destek ve farklı çalışmalar kolaylıkla yapılabilinir.

Hızlı Sipariş
WhatsApp